Dewislen / Menu
Home Page

Tric a Chlic Melyn 1af 1st

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'm'

Oherwydd yr amgylchiadau anodd ac i gynorthwyo gyda'r addysgu yn y cartref, bydd Peniarth yn creu podlediadau fideo Tric a Chlic yn ddyddiol, gydag awdures y...

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'a'

Dyma gyflwyno ail sain Cam 1 Melyn (cynllun Tric a Chlic) sef 'a'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'p'

Dyma gyflwyno sain 'p'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'h'

Dyma gyflwyno sain 'h'.

Podlediadau Tric a Chlic, Cam 1 Melyn, sain 't'

Dyma gyflwyno sain 't'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, adolygu seiniau 'm', 'a', 'p', 'h', 't'

Dyma sesiwn fer i adolygu'r gyfres gynta' o seiniau sydd yng Ngham 1 Melyn - 'm', 'a', 'p', 'h', 't'.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'c'

Dyma gyflwyno sain 'c'. Daliwch ati!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'y'

Dyma gyflwyno'r sain olaf yng Ngham 1 Melyn sef 'y'. Mwynhewch!

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top