Dewislen / Menu
Home Page

Mynediad i'r ysgol / Admission to school

MYNEDIAD I’R YSGOL

 

Cyngor Sir Caerdydd sy’n penderfynu pa ddisgyblion a caiff eu derbyn i’r ysgol, a hynny ar sail ceisiadau ffurfiol gan y rhieni/gwarcheidwaid. Ond yn aml bydd y rhieni/gwarchedwaid yn cysylltu’n uniongyrchol â’r ysgol yn y lle cyntaf. Mae modd trefnu cyfarfod â’r Pennaeth a chael taith o gwmpas yr ysgol. Ar ôl hyn, mae’r ysgol yn cynghori’r rhieni i gysylltu â thîm yr Awdurdod Lleol.  Bydd y cais yn cael ei brosesu ac yna fydd yr Awdurdod Lleol yn naill ai cynnig lle neu wrthod lle o fewn yr ysgol. 

 

Gweler y llyfryn Mynediad i Ysgolion – Cyngor Caerdydd am fanylion pellach.

 

SCHOOL ADMISSIONS

 

The City and County of Cardiff Council decide on the pupils who are admitted to the school. Usually parents contact the school directly in the first instance. A meeting with the Headteacher will be arranged and a guided tour of the school given. The school then advises the parents to contact the Local Authority’s Admissions Team. After receving and processing the application , the Admissions Team then contacts the parents with either an offer or a refusal of place in the school.

 

*See copy of Admissions to Schools – Cardiff Council for further details *

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top