Dewislen / Menu
Home Page

Dysgu ac Addysgu / Teaching and Learning

Adborth i'r Dysgwyr 

Mae adborth i'r dysgwyr nawr ar gael ar gyfer y prawf Gweithdrefnol (Rhifedd)  ar HWB (https://hwb.gov.wales/).  Er mwyn cael mynediad i adborth eich plentyn, bydd angen i chi a'r plentyn mewngofnodi i gyfrif HWB eich plentyn (manylion eisoes wedi danfon yn ddiogel trwy e-bost).

 

Ar ol i chi fewngofnoi, cliciwch ar 'Asesiadau Personol' o'r bwydlen, ac yna 'Adborth Dysgwyr' ar y bwydlen.  Yn olaf cliciwch ar 'Rhifedd (Gweithdrefnol)'.

 

Bydd modd i chi ddarllen abodorth eich plentyn yn seiliedig ar eu perfformiad yn ystod y prawr.  O hyn byddech chi'n medru gweld beth oedd yn heriol iddynt a ffyrdd o gefnogi eich pletyn er mwyn iddynt symud ymlaen yn eu deallltwriaeth rhifeddol.

 

Cofiwch gysylltu gyda Mrs Carbis am unrhyw gefnodaeth wrth fewngofnodi.

 

Learner Feedback

 

Learner feedback is now available to view for the Numeracy Procedural Test on HWB (https://hwb.gov.wales/).  To access your child's feedback, you and your child will need need to log in using their HWB user credentials (these have been securely e-mailed to you).

 

Once logged in, select 'Personalised Assessments' from the menu grid.  Then click 'Learner Feedback' on the menu bar.  Finally select 'Numeracy (Procedural)'.

 

You will now be able to view the feedback for your child based on their performance during the procedural test.  From here you will be able to see what they have found challenging and ways forward to help your child’s numerical understanding.

 

Please remember to contact Mrs Carbis if you need  support to access your child's learner feedback.

 

Diolch.

 

 

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top