Dewislen / Menu
Home Page

Byrbryd, cinio a phecyn bwyd / Snack, lunch and packed lunch

AMSER BYRBRYD

 

Cyfnod Sylfaen: Mae amser byrbryd yn achlysur addysgiadol a phleserus. Gofynnwn yn garedig ichi anfon darn o ffrwyth (nid grawnwin) a photelaid o ddŵr i’r ysgol gyda’ch plentyn yn ddyddiol. Gofynnwn ichi labelu ffrwyth a photel eich plentyn.

 

CINIO YSGOL

 

Bydd yr ysgol yn darparu cinio’n ddyddiol (gan gynnwys bwyd llysieuol). Mae’r fwydlen wedi ei pharatoi gan ddietegwyr y Sir. Mae’r ciniawau yn flasus, yn ddigonol ac yn llesol.

 

Pris y cinio yw £2.50 y dydd (£12.50 yr wythnos). Gofynnwn ichi dalu am ginio o flaen llaw ac anfon yr arian am yr wythnos ar fore Llun mewn amlen gydag enw eich plentyn arno yn eglur. Cyfeiriwch unrhyw sieciau at: ‘Cyngor Sir Caerdydd’.

 

Os bydd unrhyw riant/warcheidwad am dalu am y tymor cyfan o flaen llaw bydd rhestr o ddyddiadau’r tymhorau yn cael ei hanfon atoch ar ddechrau’r flwyddyn er mwyn ichi allu cyfrif nifer yr wythnosau. Os byddwch am i’ch plentyn newid o frechdanau i ginio ysgol neu i’r gwrthwyneb gofynnwn am bythefnos o rybudd ysgrifenedig neu bydd disgwyl ichi dalu’r hyn sy’n ddyledus.

 

PECYN BWYD

 

Os dymunwch anfon bocs cinio gyda’ch plentyn gofynnwn yn garedig ichi gefnogi polisi bwyta’n iach yr ysgol trwy beidio â chynnwys siocled, losin ac yn y blaen yn y bocs.

 

SNACK TIME

 

Foundation Phase: Our aim is to make snack time a pleasant and an educational experience for your child. We kindly ask you to send a piece of fruit (no grapes) and a bottle of water with your child to school. Please make sure these are clearly marked with your child’s name.

SCHOOL LUNCH

 

Lunches are provided daily by the school. The lunch menus have been devised by

the County’s dieticians. They are tasty, filling and nutritious. Vegetarian options are available daily.

School lunches cost £2.50 a day (£12.50 a week). We ask for all school meals to be paid for in advance. Money should be sent in for the week on a Monday morning. Money should be in an envelope clearly marked with the pupil’s name. Please make any cheques payable to “Cardiff County Council”.

For any parent wishing to pay for a term of school lunches in advance, a list of dates will be issued at the beginning of the year in order that the number of weeks may be calculated.

If you wish your child to change from sandwiches to school dinners or vice versa

please note that we need a fortnight’s written warning or payment will be required in lieu of notice.

 

PACKED LUNCH

 

If a packed lunch is provided by the parents we ask for their kind cooperation in

supporting our healthy school policy, by not including crisps, biscuits, chocolate, sweets etc in the packed lunch box.

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top