Dewislen / Menu
Home Page

Pwy yw pwy? / Who's Who?

Mrs Rh. Carbis - Pennaeth / Headteacher

Mrs H. Sharkey - Dirprwy Bennaeth ac ALNCO / Deputy Headteacher and ALNCO

Miss C. Howells - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Mrs H. Crisiant - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer (0.5)

Mr T. Haughton - Rheolwr Ystad / Estates Manager

Mrs G. Eldridge - Cogyddes / Cook

Mr Y. Bouder - Glanhawr Arweiniol / Lead Cleaner

 

DOSBARTHIADAU 2021-2022 / 2021-2022 CLASSES

 

Y Feithrin (Celyn) / The Nursery (Celyn)

Miss L. Cooper - Athrawes / Teacher

Miss B. Clwyd - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

Miss C. Jones - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Derbyn (Bedwen) / Reception (Bedwen)

Miss B. Hawkins - Athrawes / Teacher 

Miss C. Carre - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant (0.8)

Miss E. Powell - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant (0.2)

 

Derbyn (Collen) / Reception (Collen)

Miss L. Williams - Athrawes / Teacher

Miss B. Walker - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 1 (Ceiriosen) / Year 1 (Ceiriosen)

Mrs E. Thomas - Athrawes / Teacher

Mr I. Griffiths - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 1 (Gwern) / Year 1 (Gwern)

Mrs L. John - Athrawes / Teacher

Mr I. Griffiths - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 2 (Helygen) / Year 2 (Helygen)

Mrs L. Gwyn - Athrawes / Teacher

Mr G. Evans - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 2 (Onnen) / Year 2 (Onnen)

Mr A. Williams - Athro / Teacher

Mr G. Evans - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 3 (Ysgawen) / Year 3 (Ysgawen)

Ms M. Morris - Athrawes / Teacher

 

Blwyddyn 4 (Llwyfen) / Year 4 (Llwyfen)

Mrs M. Jones - Athrawes / Teacher

 

Blwyddyn 5 (Pinwydden) / Year 5 (Pinwydden)

Mr G. Williams - Athro / Teacher

 

Tîm Ymyrraeth ac Arweinwyr CPA / Intervention Team and PPA Leaders

Mrs A. Cabango - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

Miss E. Powell - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

Mr J. Pritchard - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

Mr I. Angove - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Mrs Rh. Deiniol – Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu / Higher Learning Teaching Assistant 

Miss A. Newton - Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu / Higher Learning Teaching Assistant *

* (Dydd Llun i Ddydd Mercher / Monday to Wednesday)

 

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top