Dewislen / Menu
Home Page

Pwy yw pwy? / Who's Who?

Mrs Rh. Carbis - Pennaeth / Headteacher

Mrs H. Sharkey - Dirprwy Bennaeth ac ALNCO / Deputy Headteacher and ALNCO

Miss C. Howells - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

 

DOSBARTHIADAU 2018-2019 / 2018-2019 CLASSES

 

Y Feithrin / The Nursery

Mrs L. J. Edwards - Athrawes / Teacher

Mr O. Dalton - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

Mrs B. Clwyd - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

Mr J. Pitchard - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Derbyn / Reception

Mrs H. Sharkey - Athrawes / Teacher 

Miss A. Newton - Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant 

Miss B. Walker - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

Miss L. Jones - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 1 / Year 1

Ms M. Morris - Athrawes / Teacher

Mrs H. Crisiant - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 2 / Year 2

Mrs L. Gwyn - Athrawes / Teacher

Miss J. Evans - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

 

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top