Dewislen / Menu
Home Page

Pwy yw pwy? / Who's Who?

Mrs H Sharkey - Pennaeth / Headteacher

Mr A Jones - Diprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

 

Tîm Arwain / Leadership Team 

Mrs L Gwyn - Arweinydd Adran Meithrin - B2 / Nursery - Y2 Department Leader

Mrs M Jones - Arweinydd Adran B3-B6 / Y3-Y6 Department Leader

Mrs L John - Cydylynydd ADY / Additional Learning Needs Coordinator (ALNCo)

 

Miss C Howells - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Mrs L Davies - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Mrs C Davies - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Mr T Haughton - Rheolwr Ystad / Estates Manager

Mrs G Eldridge - Cogyddes / Cook

Mr Y Bouder - Glanhawr Arweiniol a Goruchwyliwr Cinio / Lead Cleaner and Lunch Supervisor

 

DOSBARTHIADAU  2023-24  CLASSES

 

Y Feithrin (Celyn) / The Nursery (Celyn)

Mrs L Cooper & Mrs L John - Athrawes / Teacher
 Ms M Evans - Cyflenwy wrth gefn / Back up supply

Ms B Clwyd - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

Miss M Owen - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Derbyn (Bedwen) / Reception (Bedwen)

Mrs T Appleton - Athrawes / Teacher

Miss B Walker - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant
Miss C Stephens - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Derbyn (Collen) / Reception (Collen)

Miss L Williams - Athrawes / Teacher

Miss L Jones - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant
Miss C Jones - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 1 (Ceiriosen) / Year 1 (Ceiriosen)

Miss B. Hawkins - Athrawes / Teacher 

Miss C Stephens - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 1 (Gwern) / Year 1 (Gwern)

Miss R Roberts - Athrawes / Teacher

Miss M Cooper - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 2 (Helygen) / Year 2 (Helygen)

Mrs L Gwyn - Athrawes / Teacher

Ms C Carre - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 2 (Onnen) / Year 2 (Onnen)

Mr A Williams - Athro / Teacher

 

 

Blwyddyn 3 (Ysgawen) / Year 3 (Ysgawen)

Mr I Jones - Athro / Teacher

 

Blwyddyn 3 (Derwen) / Year 3 (Derwen)

Miss G Goodfellow -  Athrawes / Teacher

 

Blwyddyn 4 (Llwyfen) / Year 4 (Llwyfen)

Mrs M Jones - Athrawes / Teacher

 

Blwyddyn 5 (Pinwydden) / Year 5 (Pinwydden)

Mrs E Dawes - Athrawes / Teacher
Mr J Pritchard - Cynorthwy-ydd Addysgu / Teaching Assistant

 

Blwyddyn 6 (Castanwydden) / Year 6 (Castanwydden)

Mr G Williams - Athro / Teacher

 

 

Tîm Ymyrraeth ac Arweinwyr CPA / Intervention Team and PPA Leaders

 

 

Mrs Rh Deiniol – Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu / Higher Learning Teaching Assistant 

Miss N Hill - Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu / Higher Learning Teaching Assistant

 

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top