Dewislen / Menu
Home Page

Meithrin - Dosbarth Celyn/ Nursery - Celyn Class

Dyma Ni'n Mynd i Fethlehem

Provided to YouTube by The state51 ConspiracyDyma Ni'N Mynd I Fethlehem · Mynediad Am DdimHwyl Yr Wyl℗ 2003 Sain (Recordiau) Cyf.Released on: 2010-07-01Mixer...

Twit twit twit.mp3

Tri gŵr doeth.mp3

Sêr y nos yn gwenu.mp3

Pwy sy’n dwad dros y bryn.mp3

Oes na le yn y llety.mp3

Heno heno.mp3

Dymunwn Nadolig Llawen.mp3

Clychau Santa Clôs.mp3

Wythnos 03.07.2020 - 10.07.2020

Gweithgareddau ac Adnoddau 'Y Llew Tu Mewn'

Activities and Resources for 'The Lion Inside'

Wythnos 26.06.2020 - 03.07.2020

Gweithgareddau ac Adnoddau 'Elfed'

Activities and Resources for 'Elfed'

Wythnos 19.06.2020 - 26.06.2020

Gweithgareddau ac Adnoddau 'SuperAb' / 

Activities and Resources for 'SuperAb'

Wythnos 15.05.2020 - 22.05.2020

Gweithgareddau ac Adnoddau 'Y Feipen Enfawr'

Activities and Resources for 'The Enormous Turnip'

Heriau'r Wythnos

This Week's Challenges

Her Miss Clwyd - Mesur Planhigion yn Ansafonol

Still image for this video

Her Mr Pritchard - Tynnu a Gwthio

Still image for this video
Wythnos 08.05.2020 - 15.05.2020

Gweithgareddau ac Adnoddau 'Aeth Mamgu i'r Farchnad'

Activities and Resources for 'My Granny went to Market'

Heriau'r Wythnos

Challenges this Week

Her Bysedd Prysur.MP4

Still image for this video

Creu offeryn gyda reis.MP4

Still image for this video
Wythnos 01.05.2020 - 08.05.2020

Gweithgareddau ac Adnoddau 'Syrpreis Handa' /

Activities and Resources for 'Handa's Surprise'

Wythnos 24.04.2020 - 01.05.2020

Gweithgareddau ac Adnoddau 'Teigr a ddaeth i dê' /

Activities and Resources for 'Tiger who came to tea'

Heriau Miss Rees a Mr Pritchard /

Miss Rees and Mr Pritchard's Challenges

Her creu smwddi Mr Pritchard.MP4

Still image for this video
Wythnos 17.04.2020 - 24.04.2020

Gweithgareddau ac Adnoddau 'Y Lindysyn Llwglyd Iawn'

Activities and Resources for 'The Very Hungry Caterpillar'

Her Miss Clwyd /

Miss Clwyd's Challenge

Her Lindys Bocs Wyau.mov

Still image for this video

Lindys allan o salad.mov

Still image for this video
Gwyliau Pasg / Easter Holidays

Her Miss Rees - Creu nythod siocled y Pasg / 

Miss Rees' challenge - create Easter chocolate nests

Nythod Siocled - Small.mov

Still image for this video

Taflen Llais y Plentyn - Thema 'Bwyd, Bendigaid Fwyd!' /

Pupils' Voice Worksheet - 'Food, Glorious Food!' Theme

Wythnos 27.03.2020 - 03.04.2020  

Gweithgareddau ac Adnoddau Wythnos Milfeddyg Dosbarth Celyn (Y Feithrin) /

Vet Week Activities and Resources for Dosbarth Celyn (Nursery)

Stori 'Milfeddyg y Sw' / 'Milfeddyg y Sw Story'
Stori 'Arch Noa' / 'Noah's Ark' Story

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top