Dewislen / Menu
Home Page

Ffrindiau Hamadryad / Friends of Ysgol Hamadryad

Welcome to the PTA section of our website.

Pwyllgor / Committee

Cadeirydd / Chair: Rachael Freedman 

Is-Gadeirydd / Vice Chair: Sarah Gilbert

Ysgrifenyddes / Secretary: Branwen Gwyn

Trysorydd / Treasurer:  Karen Tierny

Swyddog Hyrwyddo / Publicity Officer: Lexy Woolford

Cynrychiolwyr Dosbarth / Class Reps

Dosbarth Castanwydden Bl6 - Caryl Davies

Dosbarth Pinwydden Bl5 - 

Dosbarth Llwyfen Bl4 –   

Dosbarth Ysgawen Bl3 – 

Dosbarth Derwen Bl3 - Claire Llewellyn

Dosbarth Helygen Bl2 - Helen Crane

Dosbarth Onnen Bl2– 

Dosbarth Gwern Bl1 -  

Dosbarth Ceiriosen Bl1 – Gwenno Uhi

Dosbarth Collen – 

Dosbarth Bedwen – 

Dosbarth Celyn Bore – 

Dosbarth Celyn P'nawn – 

 

If you would like to become a Cynrychiolwyr Dosbarth / Class Rep please contact a member of the committee.

Gwisg Ysgol / School Uniform

 

I gael gwisg ysgol ail-law mewn cyflwr da, e-bostiwch gwisgysgolL5@hwbcymru.net

Mae Lexy Woolford yn cynnal sels gwisg ysgol rheolaidd gyda system "talu'r hyn y gallwch chi" Anfonir lefelau stoc ar ateb awtomatig.

 

Croesewir rhoddion yn y bin olwynion porffor ger y sied beics.

 

For pre-loved school uniform email gwisgysgolL5@hwbcymru.net

There are regular pre-loved uniform sales run by Lexy Woolford and it's a pay what you can system. Stock levels are sent on an automatic reply.

 

Donations welcomed in the purple wheelie bin by bike shed.

 

 

Cofnodion EGM PTA / PTA EGM Minutes 27.04.22

CCB Cofnodion / AGM Minutes 08.12.2021

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top