Dewislen / Menu
Home Page

Diwrnod cyntaf y tymor newydd yw Dydd Llun y 6ed o Fedi (Bl.1-5) / First day of the new term is Monday the 6th of September (Yr.1-5)

Croeso / Welcome

Croeso i'n hysgol / Welcome to our school

H y s b y s f w r d d /
N o t i c e b o a r d

  • No items to display.
Darllenwch fwy / Read more
  • No items to display.
Darllenwch fwy / Read more Darllenwch fwy / Read more

P r e s e n o l d e b Y s g o l G y f a n /
W h o l e S c h o o l A t t e n d a n c e

  • Rhymni
  • Taf
  • Elái
  • Hafren

Pencampwyr Presenoldeb / Attendance Champions

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top