Dewislen / Menu
Home Page

Ni fydd yr ysgol yn ail agor tan ar ol y 29ain o Ionawr, 2021 - bydd dysgu ar lein tan bryd hynny / School will not reopen until after the 29th of January, 2021 - all learning will be online until then.

Croeso / Welcome

Croeso i'n hysgol / Welcome to our school

H y s b y s f w r d d /
N o t i c e b o a r d

Darllenwch fwy / Read more Darllenwch fwy / Read more Darllenwch fwy / Read more

P r e s e n o l d e b Y s g o l G y f a n /
W h o l e S c h o o l A t t e n d a n c e

  • Rhymni
  • Taf
  • Elái
  • Hafren

Pencampwyr Presenoldeb / Attendance Champions

2-6/11 100% Ysgawen

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top