Dewislen / Menu
Home Page

DIWRNOD HMS 30.04.21 - dim ysgol i'r disgyblion / HMS 30.04.21 - no school for pupils

Croeso / Welcome

Croeso i'n hysgol / Welcome to our school

H y s b y s f w r d d /
N o t i c e b o a r d

  • No items to display.
Darllenwch fwy / Read more Darllenwch fwy / Read more Darllenwch fwy / Read more

P r e s e n o l d e b Y s g o l G y f a n /
W h o l e S c h o o l A t t e n d a n c e

  • Rhymni 3,780
  • Taf 3,880
  • Elái 4,290
  • Hafren 3,210

Pencampwyr Presenoldeb / Attendance Champions

100% Gwern a Llwyfen!!

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top