Dewislen / Menu
Home Page

Oriau'r Ysgol / School Hours

ORIAU’R YSGOL

 

Clwb Brecwast: 8:10yb-8:45yb

 

Dosbarth Meithrin:

Sesiwn bore: 8:50yb-11:20yb              Sesiwn prynhawn: 12:20yp-2:50yp

 

Dosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen (Derbyn, Blwyddyn 1 a 2) : 8:50yb –3:00yp

 

Byddwn yn canu cloch yr ysgol am 8:40yb er mwyn i bawb fod yn y dosbarth erbyn 8:45yb. Bydd staff yr ysgol yn cymryd cyfrifoldeb am y disgyblion o 8:35yb tan 3:10yp.  Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau bod eich plentyn wedi cyrraedd y safle erbyn 8:40yb.

 

SCHOOL HOURS

 

Breakfast Club: 8:10am-8:45am

 

Nursery Class:

Morning session: 8:50am-11:20am   Afternoon session: 12:20pm-2:50pm

 

Foundation Phases Classes (Reception and Year 1): 8:50am-3:00pm

 

*The bell rings at 8:40am to ensure that the children are in their classes for 8:45am. Staff will take responsibility for the pupils from 8:35am until 3:10pm. We kindly ask you to ensure that your child arrives at school by 8:40am.

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top