Dewislen / Menu
Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governors

Dr D Trystan

Ysgol Hamadryad

Heol Hamadryad / Hamadryad Road

Tre-biwt / Butetown

Caerdydd / Cardiff

CF10 5UY

 

Is-gadeirydd / Vice Chair

Ms M Parry-Jones

 

Pennaeth / Headteacher

Mrs Rh Carbis

 

Clerc y Corff Llywodraethu / Clerk to Governors

Miss Mared Jones

 

Rhiant-lywodraethwyr / Parent Governors

Dr E James        04/11/16 - 03/11/20

Dr D Mitchard   04/11/16 - 03/11/20

Miss J Huckson  22/11/19 - 21/11/23

Mr M Suleman    22/11/19 - 21/11/23

 

Staff-lywodraethwyr / Staff Governors

Mrs L Gwyn        02/10/17 - 01/10/21 (Addysgu / Teaching)

Miss L Jones      14/01/20 - 13/01/24 (Staff nad ydynt yn addysgu / non-teaching staff) 

 

Llywodraethwyr Cymunedol / Community Governors

Ms S Parry Jones 21/11/16 - 20/11/20

Dr G Taylor         14/05/18 - 14/05/22

Mrs B Owen         01/09/19 - 31/08/23

 

Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol / Local Authority Governors

Dr D Trystan (Cadeirydd / Chair)                     30/09/16 - 29/09/20

Ms M Parry-Jones (Is-gadeirydd / Vice Chair) 30/09/16 - 29/09/20

Miss A Lynch                                                    29/03/19 - 28/03/23

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top