Dewislen / Menu
Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governors

Dr D Trystan

Ysgol Hamadryad

Heol Hamadryad / Hamadryad Road

Tre-biwt / Butetown

Caerdydd / Cardiff

CF10 5UY

 

Is-gadeirydd / Vice Chair

Ms M Parry-Jones

 

Pennaeth / Headteacher

Mrs Rh Carbis

 

Clerc y Corff Llywodraethu / Clerk to Governors

Miss Rh Davies

 

Rhiant-lywodraethwyr / Parent Governors

Dr E James 04/11/16 - 03/11/20

Ms S Pearce 04/11/16 - 03/11/20

Dr D Mitchard 04/11/16 - 03/11/20

 

Staff-lywodraethwyr / Staff Governors

Mrs L Gwyn 02/10/17 - 01/10/21 (Addysgu / Teaching)

Ms A Newton 01/10/16 - 30/09/20 (Staff nad ydynt yn addysgu / non-teaching staff) 

 

Llywodraethwyr Cymunedol / Community Governors

Ms S Parry Jones 21/11/16 - 20/11/20

Dr G Jones   14/05/18 - 14/05/22

 

Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol / Local Authority Governors

Dr D Trystan (Cadeirydd / Chair) 30/09/16 - 29/09/20

Ms M Parry-Jones (Is-gadeirydd / Vice Chair) 30/09/16 - 29/09/20

Ms R Maycock 30/06/17 - 29/06/21

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top