Dewislen / Menu
Home Page

Gwisg Ysgol / School Uniform

GWISG YSGOL

 

Er mwyn teimlo’n rhan o gymuned yr ysgol bydd disgwyl i bob disgybl (yn cynnwys plant y Feithrin) wisgo gwisg swyddogol yr ysgol yn ddyddiol. Siop YC Sports yw cyflenwyr swyddogol y wisg ysgol

 

YC Sports, 156 Cowbridge Road East, Caerdydd, CF11 9DU; 029 2022 0246.

 

Gaeaf

Siwmperi: glas (yn dangos bathodyn yr ysgol)

Crysau polo: gwyrddlas (yn dangos bathodyn yr ysgol)

Sgert/trowsus: llwyd

Esgidiau: duon (caniateir gwisgo esgidiau hyfforddi tywyll – dim lliwiau llachar)

Sanau: du/llwyd

 

Haf

Siwmperi: glas (yn dangos bathodyn yr ysgol)

Crysau polo: gwyrddlas (yn dangos bathodyn yr ysgol)

Ffrog las a gwyn (streipiog neu siec)

Trowsus: byr llwyd

Esgidiau: duon neu sandalau call (caniateir gwisgo esgidiau hyfforddi tywyll – dim lliwiau llachar)

Sanau: gwyn/du/llwyd

 

Gwisg Addysg Gorfforol

Mae crysau-t Addysg Gorfforol ar werth oddi wrth YC Sports. Bydd pob plentyn yng nghystadlu mewn llys, felly PEIDIWCH Â PHRYNU cit Addysg Gorfforol nes byddech yn derbyn llythyr gyda’r holl fanylion.

Siorts du.

 

 

 

SCHOOL UNIFORM

 

In order that every pupil can feel part of the school community it is expected that all pupils wear the school uniform (including Nursery children) every day. YC Sports in Cowbridge Road East are the official stockists of the school uniform.

 

YC Sports, 156 Cowbridge Road East, Cardiff, CF11 9DU

029 20220246

 

Winter uniform

Jumpers: blue (with school badge)

Polo shirts: turquoise (with school badge)

Skirt/pinafore dress/trousers: grey

Shoes: black (black coloured trainers may be worn, no bright colours)

Socks: black / grey

 

Summer uniform

Jumpers: blue (with school badge)

Polo shirts: turquoise (with school badge)

Blue and white dresses: (striped or checked)

Tailored shorts: grey

Shoes: black or sensible sandals (black coloured trainers may be worn, no bright colours)

Socks: White / black / grey

 

PE Kit

PE t-shirts are also available to purchase from YC Sports. Each child will be given a house in which they will compete, therefore please DO NOT purchase a PE kit until you receive a letter with further details.

Black shorts

 

 

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top