Dewislen / Menu
Home Page

Dyddiadau'r Tymor / Term Dates 2022/23

DYDDIADAU’R TYMOR 2022/2023 

 

Tymor

Dechrau

 

Hanner Tymor

 

Diwedd

 

 

Yr Hydref
 

 

05/09/22
 

 

31/10/22
 

 

04/11/22
 

23/12/22

 

Y Gwanwyn
 

 

09/01/23
 

 

20/02/23
 

 

24/02/23
 

31/03/23

 

Yr Haf
 

 

17/04/23
 

 

29/05/23
 

 

02/06/23
 

 

24/07/23
 

 

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd (dim ysgol i’r plant)

 

Dydd Llun 5ed Medi 2022

Dydd Llun 9fed Ionawr 2023

Dydd Llun 17eg Ebrill 2023

Dydd Mercher 28ain Mehefin 2023

Dydd Llun 24ain Gorffennaf 2023

 

 

Gŵyl y Banc Calan Mai - Dydd Llun 1af o Fai 2023

 

TERM DATES 2022/2023

 

Term

Begin

Half Term

End

Autumn

 

05/09/22

 

31/10/2204/11/2223/12/22

 

Spring

 

09/01/2320/02/2324/02/2331/03/23

 

Summer

 

17/04/2329/05/2302/06/2324/07/23

 

Inset Days (no school for the children)

 

Monday 5th September 2022

Monday 9th January 2023

Monday 17th April 2023

Wednesday 28th June 2023

Monday 24th July 2023

 

 

May Day Bank holiday - Monday 1st May 2023

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top