Dewislen / Menu
Home Page

Dyddiadau'r Tymor / Term Dates 2021/22

DYDDIADAU’R TYMOR 2021/2022 

 

Tymor

Dechrau

 

Hanner Tymor

 

Diwedd

 

 

Yr Hydref
 

 

03/09/21
 

 

25/10/21
 

 

29/10/21
 

17/12/21

 

Y Gwanwyn
 

 

04/01/22
 

 

21/02/22
 

 

25/02/22
 

08/04/22

 

Yr Haf
 

 

25/04/22
 

 

30/05/22
 

 

03/06/22
 

 

22/07/22
 

 

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd (dim ysgol i’r plant)

 

Dydd Gwener 3ydd Medi 2021

Dydd Llun 13eg Medi 2021

Dydd Mawrth 4ydd Ionawr 2022

Dydd Llun 31ain Ionawr 2022

Dydd Llun 25ain Ebrill 2022

Dydd Mercher 29ain Mehefin 2022

 

Gŵyl y Banc Calan Mai - Dydd Llun 2il o Fai 2022

 

TERM DATES 2021/2022

 

Term

Begin

Half Term

End

Autumn

 

03/09/21

 

25/10/2129/10/2117/12/21

 

Spring

 

04/01/22

21/02/2225/02/2208/04/22

 

Summer

 

25/04/22

30/05/22

03/06/22

22/07/22

 

Inset Days (no school for the children)

 

Friday 3rd September 2021

Monday 13th September 2021

Tuesday 4th January 2022

Monday 31st January 2022

Monday 25th April 2022

Wednesday 29th June 2022

 

May Day Bank holiday - Monday 2nd May 2022

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top