Dewislen / Menu
Home Page

Dyddiadau'r Tymor / Term Dates 2020/21

DYDDIADAU’R TYMOR 2020/2021

 

Tymor

Dechrau

 

Hanner Tymor

 

Diwedd

 

Yr Hydref
 


 


 


 

 

Y Gwanwyn
 


 


 


 

 

Yr Haf
 

12/04/21
 

31/05/20
 

04/06/20
 

20/07/21
 

 

Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd (dim ysgol i’r plant)

 

Dydd Gwener 16eg Ebrill 2021

Dydd Gwener 30ain Ebrill 2021

Dydd Gwener 21ain Mai 2021

Dydd Llun 7fed Mehefin 2021

 

Gŵyl y Banc Calan Mai - Dydd Llun 3ydd Mai 2021

 

TERM DATES 2020/2021

 

Term

Begin

Half Term

End

Autumn

 

 

     

Spring

 

 

     

Summer

12/04/21
 

31/05/21
 

04/06/21
 

20/07/21
 

 

Inset Days (no school for the children)

 

Friday 16th April 2021

Friday 30th April 2021

Friday 21st May 2021

Monday 7th June 2021

 

May Day Bank holiday - Monday 3rd May 2021

Interactive Bar

Google Services

Search

Translate

Top